Archives

Khóa tủ thẻ từ Kingbel BEL-B1

Khóa tủ thẻ từ Kingbel BEL-B1

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa tủ thẻ từ Kingbel BEL–B1 Mã sản phẩm: BEL–B1 Thương hiệu: KINGBEL Xuất xứ: Trung Quốc (China) Phiên bản: Quốc tế (Global) Phương thức mở khóa: thẻ từ Khả năng lưu trữ: 200 thẻ Màu sắc: Vàng/ Bạc (Gold/ Silver) Nguồn điện: 04 pin AA Alkaline 1,5V (6V)… Chi tiết

Khóa tủ thẻ từ Kingbel BEL-B3

Khóa tủ thẻ từ BEL-B3

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa tủ thẻ từ Kingbel BEL–B3 Mã sản phẩm: BEL–B3 Thương hiệu: KINGBEL Xuất xứ: Trung Quốc (China) Phiên bản: Quốc tế (Global) Phương thức mở khóa: thẻ từ Khả năng lưu trữ: 200 thẻ Màu sắc: Vàng/ Bạc (Gold/ Silver) Nguồn điện: 04 pin AA Alkaline 1,5V (6V)… Chi tiết

Khóa tủ vân tay Kingbel BEL-B4

Khóa tủ vân tay BEL-B4

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa tủ vân tay Kingbel BEL–B4 Mã sản phẩm: BEL–B4 Thương hiệu: KINGBEL Xuất xứ: Trung Quốc (China) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 04 phương thức (vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 100 vân tay, 01 mã số, 200 thẻ từ… Chi tiết

Unicor UN-9000BWSK-F

Khóa cửa vân tay Unicor UN-9000BWSK-F

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Unicor UN-9000BWSK-F Mã sản phẩm: UN-9000BWSK-F Thương hiệu: UNICOR Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 05 phương thức (smartphone, vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ) + remote (mua thêm) Khả năng lưu trữ: 100 vân tay, 03… Chi tiết

Adel US3-6

Khóa cửa vân tay Adel US3-6

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel US3-6 Mã sản phẩm: US3-6 Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, thẻ từ, remote) Khả năng lưu trữ:… Chi tiết

Adel E7F4

Khóa cửa vân tay Adel E7F4

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel E7F4 Mã sản phẩm: E7F4 Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu… Chi tiết

Adel 5500 (4 in 1)

Khóa cửa vân tay Adel 5500 (4 in 1)

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel 5500 (4 in 1) Mã sản phẩm: 5500 (4 in 1) Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 04 phương thức (vân tay, mã… Chi tiết

Adel 5500 (3 in 1)

Khóa cửa vân tay Adel 5500 (3 in 1)

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel 5500 (3 in 1) Mã sản phẩm: 5500 (3 in 1) Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã… Chi tiết

Adel 4920 (4 in 1)

Khóa cửa vân tay Adel 4920 (4 in 1)

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel 4920 (4 in 1) Mã sản phẩm: 4920 (4 in 1) Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 04 phương thức (vân tay, mã… Chi tiết

Adel 4920 (3 in 1)

Khóa cửa vân tay Adel 4920 (3 in 1)

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel 4920 (3 in 1) Mã sản phẩm: 4920 (3 in 1) Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã… Chi tiết

Adel 5600 (4 in 1)

Khóa cửa vân tay Adel 5600 (4 in 1)

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel 5600 (4 in 1) Mã sản phẩm: 5600 (4 in 1) Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 04 phương thức (vân tay, mã… Chi tiết

Adel 5600 (3 in 1)

Khóa cửa vân tay Adel 5600 (3 in 1)

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel 5600 (3 in 1) Mã sản phẩm: 5600 (3 in 1) Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã… Chi tiết

Adel LS 3998

Khóa cửa vân tay Adel LS-3998

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel LS-3998 Mã sản phẩm: LS-3998 Thương hiệu: ADEL – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu… Chi tiết

Adel DIY-3398

Khóa cửa vân tay Adel DIY-3398

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel DIY-3398 Mã sản phẩm: DIY-3398 Thương hiệu: Adel – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu… Chi tiết

Adel Trinity-788

Khóa cửa vân tay Adel Trinity-788

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Adel Trinity-788 Mã sản phẩm: Trinity-788 Thương hiệu: Adel – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu… Chi tiết

Adel DIY-3798

Khóa cửa mã số Adel DIY-3798

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa mã số Adel DIY-3798 Mã sản phẩm: DIY-3798 Thương hiệu: Adel – Tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ về thiết bị an ninh Xuất xứ: Trung Quốc Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 01 phương thức (mã số) Khả năng lưu trữ: 32 mã số… Chi tiết

Khóa cửa vân tay Dessmann G800FPC

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Dessmann G800FPC Mã sản phẩm: G800FPC Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 04 phương thức (vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 200 vân tay, 100 thẻ từ, 01 mã số Màu… Chi tiết

Khóa cửa vân tay Dessmann G800FP

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Dessmann G800FP Mã sản phẩm: G800FP Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 200 vân tay, 01 mã số Màu sắc: Vàng/ bạc (Gold/ silver)… Chi tiết

Khóa cửa vân tay Dessmann S710FPC

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Dessmann S710FPC Mã sản phẩm: S710FPC Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 04 phương thức (vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 200 vân tay, 100 thẻ từ, 01 mã số Màu… Chi tiết

Khóa cửa vân tay Dessmann S710FP

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Dessmann G811FP Mã sản phẩm: G811FP Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 200 vân tay, 01 mã số Màu sắc: Vàng/ bạc (Gold/ silver)… Chi tiết

Khóa cửa vân tay Dessmann G811FP

Khóa cửa vân tay Dessmann G811FP

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Dessmann G811FP Mã sản phẩm: G811FP Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 200 vân tay, 01 mã số Màu sắc: Vàng/ bạc (Gold/ silver)… Chi tiết

Khóa cửa vân tay Dessmann S510

Khóa cửa vân tay Dessmann S510

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Dessmann S510 Mã sản phẩm: S510 Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 50 vân tay, 01 mã số Màu sắc: Vàng/ bạc (Gold/ silver)… Chi tiết

Dessmann C800

Khóa cửa mã số thẻ từ Dessmann C800

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa mã số thẻ từ Dessmann C800 Mã sản phẩm: C800 Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (mã số, thẻ từ, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 30 mã số, 100 thẻ từ Màu sắc: Vàng/ bạc… Chi tiết

Khóa mã số thẻ từ Dessmann C510

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa mã số thẻ từ Dessmann C510 Mã sản phẩm: C510 Thương hiệu: Dessmann Xuất xứ: Đức (Germany) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (mã số, thẻ từ, chìa cơ) Khả năng lưu trữ: 30 mã số, 30 thẻ từ Màu sắc: Vàng/ bạc… Chi tiết

Samsung SHP-DS705

Khóa cửa mã số thẻ từ Samsung SHP-DS705

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa mã số Samsung SHP-DS705 Mã sản phẩm: SHP-DS705 Thương hiệu: Samsung Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (smartphone, mã số, thẻ từ) Khả năng lưu trữ: 08 smartphone, 02 mã số, 20 thẻ từ Màu sắc: Đen… Chi tiết

Samsung SHS-1321

Khóa cửa mã số thẻ từ Samsung SHS-1321

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa mã số thẻ từ Samsung SHS-1321 Mã sản phẩm: SHS-1321 Thương hiệu: Samsung Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 02 phương thức (mã số, thẻ từ) Khả năng lưu trữ: 01 mã số, 20 thẻ từ Màu sắc: Đen tím… Chi tiết

Samsung SHS-H505

Khóa cửa mã số thẻ từ Samsung SHS-H505

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Khóa cửa mã số thẻ từ Samsung SHS-H505 Mã sản phẩm: SHS-H505 Thương hiệu: Samsung Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (mã số, thẻ từ, chìa cơ) + điều khiển từ xa (tùy chọn) Khả năng lưu trữ: 11 mã… Chi tiết

Samsung SHS-H705

Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Samsung SHS-H705 Mã sản phẩm: SHS-H705 Thương hiệu: Samsung Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 03 phương thức (vân tay, mã số, chìa cơ) + điều khiển từ xa (tùy chọn) Khả năng lưu trữ: 100 vân tay,… Chi tiết

Samsung SHS-P718

Khóa cửa vân tay Samsung SHS-P718

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Samsung SHP-DP718 Mã sản phẩm: SHP-DP128 Thương hiệu: Samsung Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 05 phương thức (smartphone, vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ) + điều khiển từ xa (tùy chọn) Khả năng lưu trữ: 100… Chi tiết

Samsung SHP-DP728

Khóa cửa vân tay Samsung SHP-DP728

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Samsung SHP-DP728 Mã sản phẩm: SHP-DP728 Thương hiệu: Samsung Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 05 phương thức (smartphone, vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ) + điều khiển từ xa (tùy chọn) Khả năng lưu trữ: 08… Chi tiết

Samsung SHP-DP738

Khóa cửa vân tay Samsung SHP-DP738

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Khóa cửa vân tay Samsung SHP-DP738 Mã sản phẩm: SHP-DP738 Thương hiệu: Samsung Xuất xứ: Hàn Quốc (Korea) Phiên bản: Quốc tế (Global) Mở khóa: 4 phương thức (smartphone, vân tay, mã số, chìa cơ) + điều khiển từ xa (tùy chọn) Khả năng lưu trữ: 08 smartphone, 100… Chi tiết

Khóa thẻ từ CET 6005

Khóa cửa thẻ từ CET – 6005C

Khóa thẻ từ khách sạn CET 6005C là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách sạn của bạn sạn phẩm đã được công ty cổ phần TCO Việt Nam lựa chọn kỹ càng trước khi lên dự án nhập khẩu cho các mẫu khách sạn .

Khóa cửa thẻ từ CET – 6002JY

Khóa cửa thẻ từ CET – 6002JY

Khóa cửa thẻ từ khách sạn CET 6002 kiểu dáng sang trọng , phù hợp với nhiều loại cửa gỗ các khách sạn có thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng , kết hợp được với tất cả các phần mềm quản lý khách sạn.

Khóa thẻ từ khách sạn CET-6002B

Khóa cửa thẻ từ CET – 6002B

Khóa thẻ từ khách sạn CET 6002B là loại khóa phổ biến thiết kế đơn gian nhưng lại phù hợp với nhiều loại cửa của khách sạn, khóa cửa thẻ từ cảm ứng nhanh mở khóa trong vong 0,1 giây hệ thống quản lý tối ưu kết hợp với tất cả các phần mềm khách sạn để quản lý khách sạn tốt hơn.

Khóa thẻ từ khách sạn CET-6002A

Khóa cửa thẻ từ CET – 6002A

Khóa thẻ từ là lựa chọn hoàn hảo với nhiều tính năng nổi bật. Với chất liệu Inox 304 chắc chắn ,bền bỉ ,nhận diện thẻ chỉ trong 0,1 giây và bảo mật cao, tương thích với Energy Saver

Khóa cửa thẻ từ CET – 6001D

Khóa thẻ từ là thiết bị được sử dụng phổ biến tại với nhu cầu quản lý hệ thống khóa cửa khách sạn .Khóa cửa CET – 6001D với ứng dụng công nghệ thẻ từ RFID tiên tiến, bảo mật cao, tương thích với Energy Saver

Khóa cửa thẻ từ CET – 6001C

Khóa thẻ từ khách sạn CET 6001C được làm bằng INOX 304 bền đẹp phù hợp cho mọi loại cửa khách sạn của bạn đồng thời kết hợp tốt với tất cả các phần mềm quản lý khách sạn hiện có , giúp chủ khách sạn có thể kiểm soát tốt khách sạn của mình

Khóa thẻ từ CET 6001B

Khóa cửa thẻ từ CET – 6001B

Khóa thẻ từ CET 6001B bền đẹp giá rẻ bảo hành dài hạn, phù hợp với nhiều cửa khách sạn, kết hợp với phần mềm quản lý khách sạn , giúp kiểm soát hiệu quả khách sạn của bạn

Khóa thẻ từ khách sạn CET-F818

Khóa cửa thẻ từ CET – F818

Khóa cửa thẻ từ khách sạn CET F818 thiết kế sang trọng đức bằng nhôm nguyên khối ,rất hpwj hong cách khách sạn hiện đại. Khóa có phần mềm quản lý kết hợp được với tất cả các phần mềm quản lý khách sạn hiện có giúp chủ khahcs sạn quản lý doanh thu của khách sạn tốt hơn .

Khóa thẻ từ khách sạn CET-6001A

Khóa cửa thẻ từ CET – 6001A

Khóa thẻ từ khách sạn CET 6001A được làm từ chất liệu INOX 304, bền đẹp giá rẻ có thể kết nối cùng phần mềm quản lý khách sạn , có thể theo dõi doanh thu qua phần mềm trên điện thoại

Khóa thẻ từ khách sạn CET-C30

Khóa cửa thẻ từ CET – C30

Khóa thẻ từ khách sạn CET C30 với thiết kế hiện đại phù hợp cho mọi loại cửa khách sạn hiện có , bảo hành nên đến 2 năm đổi mới kết hợp được tất cả các phần mềm quản lý khách sạn

Khóa thẻ từ khách sạn CET-7003H

Khóa cửa thẻ từ CET – 7003H

Khóa thẻ từ được thiết kế với chất liệu đặc biệt chịu lực tốt, có độ cứng cao nên đảm bảo trong quá trình sử dụng thì thẻ không bị gẫy hay gập.

Khóa thẻ từ khách sạn CET-7003H

Khóa cửa thẻ từ CET – 7003

Khóa thẻ từ khách sạn CET 7003 thiết kế bắt mắt phù hợp cho nhiều loại mẫu cửa, cùng phần mềm quản lý khóa kết hợp phần mềm quản lý khách sạn giúp bạn tối ưu quản lý khách sạn của mình

Khóa cửa thẻ từ CET – 81N

Khóa cửa thẻ từ CET – 81N

Thông tin sản phẩm Nơi Sản Xuất Quảng Đông, Trung Quốc Thương Hiệu KingBel Mã Sản Phẩm CET – 81N Loại khóa Khóa thẻ từ Chất liệu Inox 304 Màu sắc Vàng/ bạc + đen Khoảng cách đọc thẻ 10 mm Kích thước 280 mm x 80 mm Trọng lượng 2,5 kg Giấy chứng nhận… Chi tiết

Khóa thẻ từ CET F808

Khóa cửa thẻ từ CET – F808

Khóa cửa thẻ từ khách sạn CET F808 mẫu mã đẹp sản phẩm được công ty cổ phần TCO Việt Nam nhập khẩu trực tiếp nên có độ bền rất cao cùng phần mềm quản lý khóa dễ dàng sử dụng và liên kết với các phần mềm quản lý khách sạn rất tiện dụng và hữu ích cho chủ khách sạn khi quản lý doanh thu khách sạn 1 cách tối ưu nhất

Khóa thẻ từ khách sạn CET-C51

Khóa cửa thẻ từ CET – C51

Thông tin sản phẩm Nơi Sản Xuất Quảng Đông, Trung Quốc Thương Hiệu KingBel Mã Sản Phẩm CET – C51 Loại khóa Khóa thẻ từ Chất liệu Inox 304 Màu sắc Vàng/ bạc + đen Loại thẻ sử dụng Temic Kích thước 300 mm x 75 mm Trọng lượng 2,5 kg Giấy chứng nhận cho… Chi tiết

Khóa thẻ từ khách sạn CET-C51

Khóa cửa thẻ từ CET – C50

Thông tin sản phẩm Nơi Sản Xuất Quảng Đông, Trung Quốc Thương Hiệu KingBel Mã Sản Phẩm CET – C50 Loại khóa Khóa thẻ từ Chất liệu Inox 304 Màu sắc Gold/bạc + đen Loại thẻ sử dụng Temic Kích thước 280 mm x 80 mm Trọng lượng 2,5 kg Giấy chứng nhận cho sản… Chi tiết

Bel-K70

Khóa cửa vân tay điều khiển từ xa Bel-K70

Khóa cửa vân tay điều khiển từ xa BEL K70 được công ty cổ phần TCO nhập khẩu trực tiếp bảo hành tốt phù hợp với ngôi nhà thông minh cửa bạn, khóa được thiết kế phong cách sang trọng quý phái tân cổ .

Bel K60

Khóa cửa vân tay BEL-K60

Khóa cửa điện tử BEL K60 nắp trượt thông minh phong cách hiện đại cho ngôi nhà hiện đại của bạn

Bel-Z

Khóa cửa vân tay BEL-Z

Khóa van tay BEL Z sản phẩm mới được mong đợi công ty cổ phần TCO nhập và phân phối, khóa có tính năng chống nước IP65 pin sạc 1 lần có thể dùng đên 1 năm

Bel X1

Khóa cửa vân tay BEL-X1

KHóa cửa vân thay BEL X1 nhỏ gọn đẹp tiện dụng cho các phòng ngủ thay thế khóa cơ cũ

huôn mặt Bel-EX

Khóa nhận diện khuôn mặt BEL-EX

Khóa cửa nhận diện khuôn mặt BEL EX giá rẻ nhận diện khuôn mặt tối ưu hóa bảo mật cho khóa cửa ,bảo hành 2 năm

Khóa cửa vân tay Bel-T5

Khóa cửa vân tay Bel-T5

Khóa cửa vân tay BEL T5 phong cách cổ điển đẹp bền chống nước giá cả tốt, phù hợp với phong cách biệt thự tân cổ điển, với 4 cách mở khóa vân tay , thẻ từ ,mật khẩu ,và chìa cơ cổ điển.

Bel T4

Khóa cửa vân tay BEL-T4

BEL T4 mẫu khóa đẹp kiểu dáng hiện đại bắt mắt ,sử dụng vân tay mật khẩu thẻ từ cùng chìa cơ truyền thống ,tuổi thị khóa cao bảo hành 2 năm đổi mới sản phẩm phù hợp với mọi loại cửa mở khóa nhanh bảo mật tốt.

BEL-T3

Khóa cửa vân tay Bel-T3 tích hợp điều khiển từ xa

Mẫu mã đẹp, cho phép mở từ xa qua App, Bluetooth. Kết hợp vân tay, mật khẩu, thẻ từ và chìa cơ. Mẫu BEL T3 là hoàn hảo cho văn phòng, căn hộ của bạn.

Bel-T2

Khóa cửa vân tay Bel T2

KHóa cửa vân tay BEL T2 với phong cách hiện đại đẹp bảo mật cao dễ dàng cài đặt, với công nghệ nhận diện vân tay 1 chạm nhanh cùng với 200 vân tay và 200 thẻ từ 100 mật mã .phù hợp với mọi loại cửa

Khóa cửa vân tay Bel-T1

Khóa cửa vân tay Bel T1

Khóa cửa vân tay BEL T1 thiết kế đẹp toàn bộ làm bằng thép không rỉ được sơn thêm lớp sơn tĩnh điện bên ngoài giúp khóa đa dạng màu sắc, BEL T1 sử dụng cách mở khóa giúp người sử dụng da dạng trong cách thức mở khóa.

Khóa cửa vân tay BEL-K50

Thông tin sản phẩm Nơi Sản Xuất Quảng Đông, Trung Quốc Thương Hiệu KingBel Mã Sản Phẩm BEL-K50 Chất liệu vỏ khóa Inox 304 Màu sắc sản phẩm Đen, Bạc, Gold Kích thước 342 x 76 (mm) Trọng lượng 3,5 Kg Giấy chứng nhận cho sản phẩm CE – RoHS – Ccc – FCC Nguồn… Chi tiết

Khóa cửa vân tay BEL-K40

Khóa vân tay BEL-K40Y chính hãng thương hiệu Kingbel hiện đang được TCO Việt Nam phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. BEL-K40Y nổi bật với thiết kế đậm nét sang trọng đặc biệt phù hợp với các căn hộ hiện đại, nhà phố hay chung cư hiện nay. Màu sắc trang nhã, chi tiết tinh tế được thiết kế từ các chuyên gia khóa cửa từ châu ÂU. Màn hình tinh thể lỏng LCD với các chức năng hiển thị tình trạng thiết lập của khóa và nhắc nhở băng giọng nói mang đến sự tiện nghi và dễ dàng sử dụng nhất.